Přeskočit na obsah

Energetická diagnostika

Energetická diagnostika EAV pomocí přístroje Supertronic,  vychází z metody, kterou nazýváme „elektroakupunktura podle Dr. Volla“ (EAV) a byla vyvinuta a přizpůsobena pro potřeby poradců fir+my Energy. Jde o elektronické zařízení, které prostřednictvím elektrické vodivosti kůže v přesně definovaných akupunkturních bodech měří momentální energetický stav orgánové akupunkturní dráhy, případně konkrétního orgánu nebo jeho tkáně.

Tato energetická diagnostika laicky řečeno, zjišťuje, jakým způsobem autonomní centra v mozku a v páteřní míše řídí činnost jednotlivých orgánů a jejich tkání. Umožňuje také přímé testování vhodnosti bioinformačních preparátů pro konkrétního člověka podle jeho momentální potřeby.

Produkty Energy

Co přístroj dokáže ?

Změřením bodů na rukou a nohou a následnou analýzou jejich hodnot poměrně přesně určíme zdroj případných potíží. Je možné určit druh stresu, které enzymatické systémy nepracují na 100 %, zda nejde o poruchu vstřebávání v tenkém střevě a zároveň je možné odhalit i infekční stavy.

Nejedná se o lékařskou diagnostiku, ale o zjištění funkčnosti jednotlivých systémů. Po této analýze je možné přímo vytestovat konkrétní preparát nebo kombinaci přípravků, vhodných k obnově funkce orgánu, k jeho regeneraci.

Produkty Energy

Energetická diagnostika

Energetická diagnostika pomocí přístroje Supertronic je určena k odhalování funkčních problémů, čímž se liší od lékařské diagnostiky, při níž se zjišťují organické poruchy a anatomické změny.

Nelze ji tedy zaměňovat za lékařskou diagnostiku. Energetická diagnostika je její vhodnou alternativou a zároveň klasickou medicínskou diagnostiku vhodně doplňuje. Díky měření přístrojem Supertronic a následné analýzy naměřených hodnot, je možné zjistit zdroj problémů, případně z čeho a proč postižení vzniklo, včetně zjištění stresu, jeho druhu a také jeho emocionální původ.

Supertronic

EFT - emoční terapie

Uvolněte stres a podpořte celkovou relaxaci
Uvolněte a transformujte bolestivé, nepříjemné nebo „negativní“ emoce,     jako je úzkost, smutek, hněv, vina, frustrace atd.
Zlepšete některé typy fyzického nepohodlí
Zbavte se fobií a jiných strachů, včetně obav z léčby
Podporujte lepší spánek a spánkové návyky
Zvyšte sebeúctu, jasné myšlení, pozitivní pocity a pocit většího klidu