Přeskočit na obsah

Vyšetření Supertronicem

Vyšetření Supertronicem může absolvovat každý, bez ohledu na věk, pohlaví a druh onemocnění. Určité opatrnosti je třeba u lidí vysokého věku, neboť u nich jsou chronické stavy velmi zakořeněny a je potřeba počítat s dlouhodobou regenerací.

Jediným limitem vyšetření může být věk (velikost prstů a spolupráce malých dětí), patologické procesy kůže v místě měřených bodů (ekzémy, vyrážky, jizvy), těhotné ženy (problémy s interpretací).

Netestujeme pacienty s kardiostimulátory či jinými řídícími elektronickými přístroji a pacienty s epileptickými záchvaty.

Kdo může absolvovat vyšetření

Jak se připravit na vyšetření Supertronicem ?

Vyšetřovaný by neměl přijít fyzicky či psychicky vyčerpán, ve stadiu akutního infekčního onemocnění, min. 2 hodiny před vyšetřením nekouřit a nepít kofeinové ani energetické nápoje.
Na ruce a nohy neaplikovat žádný krém. V den vyšetření Supertronicem brát jen nezbytně nutné léky, žádné jiné léky ani potravní doplňky. Podrobnosti se dozvíte od poradce nebo terapeuta, u kterého se objednáte.

Co je třeba ještě vědět

Samotný přístroj nemůže způsobit žádné problémy. Preparáty vybrané při testování však mohou při těžkých onemocněních přivodit přechodné zhoršení zdravotního stavu následkem odléčovací reakce, tzv. reverze.

Každý chronický problém se při léčbě nebo regeneraci vrací do svého akutního stadia, což může klient vnímat jako zhoršení stavu. Trvá však jen několik hodin, někdy dnů, ale každý poradce ví, jak tuto situaci řešit a případné potíže eliminovat nebo alespoň zmírnit. Přístrojem nelze měřit narušenou kůži.

EFT - emoční terapie

Uvolněte stres a podpořte celkovou relaxaci
Uvolněte a transformujte bolestivé, nepříjemné nebo „negativní“ emoce,     jako je úzkost, smutek, hněv, vina, frustrace atd.
Zlepšete některé typy fyzického nepohodlí
Zbavte se fobií a jiných strachů, včetně obav z léčby
Podporujte lepší spánek a spánkové návyky
Zvyšte sebeúctu, jasné myšlení, pozitivní pocity a pocit většího klidu